Promocje

Wesołe literki

Maria Kurasz

Nowe

Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania i pisania

Autor: Maria Kurasz
Wymiary: 165 x 235 mm
Liczba stron: 80
Oprawa: miękka

931 Przedmioty

Cena: 14,90 zł

Więcej informacji

Książeczka zawiera cykl ćwiczeń przygotowujących dziecko do nauki czytania i pisania oraz służących doskonaleniu tych umiejętności w toku ich nabywania.

Ćwiczenia przygotowujące do czytania dostarczają dziecku okazji do kształcenia umiejętności:

  • analizy i syntezy słuchowej w oparciu o nazwy narysowanych obiektów,

  • wskazywania na obrazkach obiektów, których nazwy zaczynają się bądź kończą daną głoską,

  • ustalania miejsca danej głoski w wypowiedzianym wyrazie lub na modelu głoskowym,

  • rozpoznawania wskazanej litery w zbiorze różnych liter,

  • uzupełniania wyrazów brakującymi literami lub dwuznakami,

  • „podpisywania obrazków” czyli łączenia przeczytanego wyrazu z odpowiednim obrazkiem.

Natomiast ćwiczenia służące doskonaleniu techniki pisania (graficznej strony pisma) polegają na;

  • usprawnianiu ręki wiodącej podczas zamalowywania wyznaczonych obszarów,

  • utrwalaniu kształtu poznanych liter - małych i dużych; pisanie najpierw po śladzie, a potem samodzielnie wg wzoru,

  • kształceniu umiejętności poprawnego łączenia liter w sylabach, w grupach literowych i w wyrazach,

  • doskonaleniu sposobu pisania z zachowaniem kierunku kreślenia liter, ich proporcji oraz mieszczenia pisma w liniaturze.

Kształcąc pismo, przyczyniamy się do rozwoju takich cech osobowości ucznia jak: staranność, dokładność, wytrwałość, pilność, systematyczność i gotowość do wypełniania obowiązków szkolnych.

Produkty powiązane

Podobne produkty