Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem oraz administratorem systemu sprzedaży internetowej www.pryzmat.edu.pl jest:

Wydawnictwo PRYZMAT
Mateusz Rusin

ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 11
37-700 Przemyśl

tel. +48 668 477 477

e-mail: kontakt@pryzmat.edu.pl

NIP: 795-228-49-94; Regon: 180417393

nr rachunku bankowego - 96 1050 1546 1000 0092 1272 1188 ING Bank Śląski

II. WARUNKI OGÓLNE

1. Przeglądanie oferty Wydawnictwa oraz korzystanie z opcji oferowanych na stronie www.pryzmat.edu.pl nie wymaga rejestracji.

2. Rejestracja użytkownika jest wymagana w momencie chęci korzystania z konta klienta, które umożliwia pobieranie różnych materiałów ze strony oraz zbieranie rabatów.

3. Użytkownikami systemu sprzedaży obsługiwanego przez Wydawnictwo PRYZMAT może być każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

4. Użytkownik zobowiązuje się prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny oraz ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość informacji podanych w formularzu rejestracyjnym.

III. ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem złożenia zamówienia przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i dokonanie jego akceptacji.

2. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy, jak również pocztą elektroniczną. Sklep przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Zamówienie nie zostanie zrealizowane, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub błędnych danych.

4. Oferta zamieszczona na stronach internetowych sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

IV. WARUNKI DOSTAWY

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

2. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Koszty związane z wysyłką zamówienia, którego płatność będzie uregulowana przelewem w formie przedpłaty to:

- 15zł w przypadku dostawy do paczkomatów InPost

- 15zł w przypadku firmy kurierskiej

2. Koszty związane z wysyłką zamówienia, którego płatność będzie uregulowana przy odbiorze przesyłki (wysyłka pobraniowa) to:

- 20zł w przypadku firmy kurierskiej

2. Do każdego zamówienia załączamy paragon lub Fakturę VAT.

4. Płatności można dokonywać przez Internet, na poczcie, w banku lub przy odbiorze przesyłki.

VI. CZAS DOSTAWY

1. Wszystkie sprzedawane towary Wydawnictwo PRYZMAT stara się dostarczyć Państwu jak najszybciej. Niemniej Wydawnictwo zastrzega sobie czas realizacji do 7 dni.

2. W szczególnych przypadkach termin dostawy z przyczyn niezależnych od nas może się wydłużyć.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. W przypadku otrzymania towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad.

2. W przypadku produktu uszkodzonego w  transporcie, warunkiem reklamacji jest spisanie protokołu z kurierem i zgłoszenie tego do nas terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

3. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14dni roboczych.

4. Jakiekolwiek reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 668-477-477, listownie na adres Wydawnictwa lub wysyłając wiadomość e-mail. Produkty zwracane w ramach reklamacji uprzejmie prosimy odsyłać na adres:

Wydawnictwo PRYZMAT
ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 11
37-700 Przemyśl

Konieczne jest podanie przyczyny reklamacji.

- W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci równowartość ceny towaru.

- Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4. Odstąpienie od umowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając je na e-mail: kontakt@pryzmat.edu.pl

5. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

- Towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

- Zwracane towary muszą być kompletne

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Wydawnictwo PRYZMAT
ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 11
37-700 Przemyśl

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych. Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument.

6. Ważne informacje:

- Wydawnictwo nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

- równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

- koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi

- tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

VIII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik, który przystępuje do korzystania ze Sklepu Internetowego Wydawnictwa PRYZMAT, także bez dokonania rejestracji, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik przystępując do korzystania ze Sklepu Internetowego Wydawnictwa PRYZMAT jednocześnie zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna, a Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swoich danych.

IX. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne.

2. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Klienci mają wgląd do swoich danych, możliwość ich aktualizacji oraz usunięcia z bazy naszego Wydawnictwa

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Wydawnictwo.

Informacja Administratora Danych wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo PRYZMAT Mateusz Rusin z siedzibą w Przemyślu (37-700 Przemyśl), ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego 11.

2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Wydawnictwo PRYZMAT Mateusz Rusin

3. Pani/Pana  dane osobowe będą udostępniane np. firmom kurierskim dostarczającym zamówienia.

4. Pani/Pana  dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody, jednak nie krócej niż do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych  danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych wynika z zawartych umów.

9. Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.