Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Nowości

Kategorie

Kategorie

Promocje

Newsletter

Newsletter

Wkrótce będę uczniem
Wkrótce będę uczniem
Wkrótce będę uczniem
Wkrótce będę uczniem
Wkrótce będę uczniem

Wkrótce będę uczniem

Autor Maria Kurasz
Wymiary 205 x 280 mm
Liczba stron 80
Oprawa miękka
Wiek 5+
Cena:
16,90 zł

Zestaw ćwiczeń sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności dzieci 5- i 6-letnich

Ilość:

Zeszyt przeznaczony jest do pracy indywidualnej nauczyciela z wychowankiem podczas dodatkowych zajęć w przedszkolu (klasie przedszkolnej) lub rodzica z dzieckiem podczas pracy w domu. Zawiera on 24 zestawy zadań integrujących różne obszary edukacyjne, które umożliwią sprawdzenie kompetencji dziecka przed rozpoczęciem nauki w klasie I oraz rozpoznanie jego ewentualnych problemów edukacyjnych bądź rozwojowych. Zadania zgrupowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz z treściami programowymi edukacji przedszkolnej.

Nauczyciel / rodzic, pracując wspólnie z dzieckiem, ma możliwość przekonania się, czy dziecko:

 • jest aktywne poznawczo i chce się uczyć

 • posiada pewien zasób wiadomości, doświadczeń, wyobrażeń

 • potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać; rozumie polecenia i potrafi je wykonać

 • rozumie relacje i pojęcia związane z przestrzenią (np. odróżnia, wskazuje kierunki), posiada wzrokową orientację kierunkową

 • poprawnie wykonuje zadania grafomotoryczne (np. rysuje szlaczki, odwzorowuje proste figury geometryczne, kształty literopodobne)

 • potrafi wyodrębnić głoski, sylaby w słowie (analiza) i poprawnie je artykułować oraz łączyć głoski i sylaby (synteza) – tworzyć słowa, wyrazy, podzielić krótkie zdanie na wyrazy

 • zna i rozpoznaje litery, czyta sylaby, proste wyrazy i krótkie teksty

 • rozumie przeczytany tekst i potrafi wykonać polecenia związane z tym tekstem.

 • klasyfikuje przedmioty wg cech jakościowych (przeznaczenia, wielkości, kształtu, koloru)

 • zna podstawowe pojęcia matematyczne, wykonuje proste operacje arytmetyczne i logiczne

 • orientuje się w świecie przyrody, np. zna pory roku i związane z nimi zjawiska

 • umie obchodzić się z przyborami do rysowania, pisania i prawidłowo je trzyma.

Wcześnie rozpoznane deficyty rozwojowe, zwłaszcza w zakresie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i słuchowej czy umiejętności wykonywania prostych czynności matematycznych umożliwią podjęcie odpowiednich działań wspomagających rozwój dziecka i jego gotowość szkolną.