Nowości

zobacz wszystkie

Promocje

Wkrótce będę uczniem

Maria Kurasz

Nowe

Zestaw ćwiczeń sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności dzieci 5- i 6-letnich

Autor: Maria Kurasz
Wymiary: 205 x 280 mm
Liczba stron: 80
Oprawa: miękka
Wiek: 5+

989 Przedmioty

Cena: 16,90 zł

Więcej informacji

Zeszyt przeznaczony jest do pracy indywidualnej nauczyciela z wychowankiem podczas dodatkowych zajęć w przedszkolu (klasie przedszkolnej) lub rodzica z dzieckiem podczas pracy w domu. Zawiera on 24 zestawy zadań integrujących różne obszary edukacyjne, które umożliwią sprawdzenie kompetencji dziecka przed rozpoczęciem nauki w klasie I oraz rozpoznanie jego ewentualnych problemów edukacyjnych bądź rozwojowych. Zadania zgrupowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz z treściami programowymi edukacji przedszkolnej.

Nauczyciel / rodzic, pracując wspólnie z dzieckiem, ma możliwość przekonania się, czy dziecko:

 • jest aktywne poznawczo i chce się uczyć

 • posiada pewien zasób wiadomości, doświadczeń, wyobrażeń

 • potrafi uważnie i ze zrozumieniem słuchać; rozumie polecenia i potrafi je wykonać

 • rozumie relacje i pojęcia związane z przestrzenią (np. odróżnia, wskazuje kierunki), posiada wzrokową orientację kierunkową

 • poprawnie wykonuje zadania grafomotoryczne (np. rysuje szlaczki, odwzorowuje proste figury geometryczne, kształty literopodobne)

 • potrafi wyodrębnić głoski, sylaby w słowie (analiza) i poprawnie je artykułować oraz łączyć głoski i sylaby (synteza) – tworzyć słowa, wyrazy, podzielić krótkie zdanie na wyrazy

 • zna i rozpoznaje litery, czyta sylaby, proste wyrazy i krótkie teksty

 • rozumie przeczytany tekst i potrafi wykonać polecenia związane z tym tekstem.

 • klasyfikuje przedmioty wg cech jakościowych (przeznaczenia, wielkości, kształtu, koloru)

 • zna podstawowe pojęcia matematyczne, wykonuje proste operacje arytmetyczne i logiczne

 • orientuje się w świecie przyrody, np. zna pory roku i związane z nimi zjawiska

 • umie obchodzić się z przyborami do rysowania, pisania i prawidłowo je trzyma.

Wcześnie rozpoznane deficyty rozwojowe, zwłaszcza w zakresie sprawności manualnej, percepcji wzrokowej i słuchowej czy umiejętności wykonywania prostych czynności matematycznych umożliwią podjęcie odpowiednich działań wspomagających rozwój dziecka i jego gotowość szkolną.

Podobne produkty